METODE

Spiritualna tehnologija

Spiritualna tehnologija (u daljem tekstu – SP) je skup metoda koje je razvio psiholog i pisac – Živorad Mihajlović. Postoje četiri oblasti SP. Od ukupno četiri, moj rad je usmeren na alternativnu psihoterapiju, koja se bavi rešavanjem trauma i emocionalnih problema, i mentorski program, koji se bavi radom na onome što želimo da ostvarimo u životu (ciljevi).

Metode SP su efikasne, brze, jednostavne, dostupne i praktikuju se u celom svetu. Podjednako su efikasne, bilo da se izvode uživo ili putem video poziva. U potpunosti su bezbedne za korišćenje, bez preduslova i kontraindikacija, a mogu se primeniti i u radu sa decom.

DUBOKI PEAT

U Dubokom Peatu (u daljem tekstu - DP) polazimo od problema, a zatim otkrivamo sve dublje sadržaje koji nas vode do samog uzroka problema. U toku tretmana dolazimo do samog uzroka, nakon čega problem trajno isčezava. Kroz senase DP-a dolazimo i do otkrivanja ličnih kodova. Oni se najčešće otkrivaju tokom prvog tretmana. Lični kodovi otkrivaju osnovnu životnu igru, ono čemu težimo i ono od čega bežimo. Kada kroz rad osvestimo svoje lične kodove, nismo više prisiljeni da se ponašamo na način kako smo to činili do sad. Sada imamo izbor i biramo da li ćemo se i dalje tako ponašati ili ne jer više nismo uslovljeni osećajima koji nas na to prisiljavaju.

Ovaj metod je dostupan u individualnom radu jedan na jedan, kao i u individualnoj ili grupnoj edukaciji. Kod edukacije, metod je dostupan u standardnoj formi, kao i u posebno prilagođenoj formi za potrebe rada na stanjima anksioznosti.
Ova edukacija je sertifikovana.

DP4

DP4 je jedna od metoda iz ST. Ona dokazuje da se svako neprijatno iskustvo sastoji samo iz četiri elementa: mentalne slike, misli, emocije i telesne senzacije. Radeći sa njima, vrlo brzo se mogu eliminisati negativne reakcije, stanja, traumatična iskustva. Pored problema i traumatičnih iskustava, DP4 metodom možete raditi na stvaranju poželjnih osobina ličnosti. Metod se može primeniti na sve vrste strahova, briga, panika, zabrinutosti, kod emocionalnog prejedanja, problema u partnerskim odnosima, novčanih problema…

Ovaj metod je dostupan u individualnom radu jedan na jedan, kao i u individualnoj ili grupnoj edukaciji. Kod edukacije, metod je dostupan u standardnoj formi, kao i u posebno prilagođenoj formi za potrebe rada na stanjima anksioznosti.

DP2

Najjednostavniji metod u okviru ST je DP2 metod, koji se sastoji od rada u kom se smenjuju misli i emocije. Posebno je namenjen za „intelektualne tipove” ličnosti koji mogu da govore o problemu, ali ne i da ga osete. Metod nas ponovo povezuje sa mislima i osećajima pa, samim tim, omogućava da se za kratko vreme oslobodimo problema i osetimo olakšanje.
Može se primeniti na sve vrste strahova, briga, panika, trauma, kod problema u partnerskom odnosu… Takođe je dostupan u individualnom radu jedan na jedan, kao i u individualnoj ili grupnoj edukaciji.

Metod za uklanjanje trauma

Trauma je neprijatno ili bolno iskustvo koje ima štetne posledice na čoveka. Najšira podela trauma je na fizičke i psihološko-emocionalne.
Pod traumom čovek može smatrati iskustvo koje se dešava neočekivano, gde osoba nije pripremljena na njega, nema mogućnost da ga razume i to za nju predstavlja šok. Uz to, traumom se mogu smatrati i sva iskustva gde se osoba oseća nemoćno da speči ono što se dešava.

Traumatsko iskustvo snažno utiče na onoga ko ga je doživeo i menja tok života toj osobi. Pod traumom čovek može smatrati iskustvo koje se dešava neočekivano, gde osoba nije pripremljena na njega, nema mogućnost da ga razume i upravo to za nju predstavlja šok.

Metod prsta na jednostavan i bezbedan način, za svega nekoliko trenutaka, otklanja traumu i utisak u vezi sa njom zauvek nestaje. Ovaj metod je dostupan u individualnom radu jedan na jedan, kao i u individualnoj ili grupnoj edukaciji. Kod edukacije, metod je dostupan u standardnoj formi, kao i u posebno prilagođenoj formi za potrebe rada na stanjima anksioznosti.

Integra protokol

Vladimir Stojaković je stvorio Integra Protokol, inovativni sistem psihološke pomoći, samopomoći i spiritualnog razvoja. Kroz rad sa unutrašnjim konfliktima (suprotstavljenim odlukama i ulogama), Integra Protokol omogućava efikasnu eliminaciju emocionalnih problema, oslobađanje od trauma, povećanje sposobnosti da radimo na svojim ciljevima, prevazilaženje negativnih verovanja… Metod se može primeniti na sve vrste strahova, briga, na stanja panike… Dostupan je u individualnom radu jedan na jedan.