Šta su Bahove cvetne kapi?
Bahove cvetne kapi su potpuno prirodni preparati, izrađeni od cvetnih esencija biljaka. Koriste se kao podrška i pomoć u postizanju mentalne i emotivne ravnoteže. Osećanja, kao što su strah, teskoba, bespomoćnost, napetost, udaljavaju nas od prirodno date nam uravnoteženosti, pa nam tako Bahove kapi mogu biti od pomoći da se vratimo u naše prirodno stanje. Dr Bah je otkrio 38 preparata (svaki za posebno mentalno i emotivno stanje), kao i kombinaciju preparata za urgentne situacije, koje se nazivaju ,,Kapi prve pomoći”. Slično kao i ostale metode sa holističkim pristupom, Bahove kapi tretiraju individuu, a ne fizičke simptome ili bolest.

Karakteristike metode Bahovih svetnih kapi:

  • Jednostavnost (ogleda se u tome da je svaka esencija povezana sa jednim od 38 emocionalnih i mentalnih stanja);
  • Primena i čuvanje esencija su prilagođeni stilu života osobe;
  • Bahove kapi su blaga metoda, koja se kreće od trenutnih stanja i poznatih uzroka, sloj po sloj – do srži problema (ovakav pristup rada sa emocijama opisujemo metaforom ,,ljušćenja slojeva luka”);
  • Individualni pristup – esencije se biraju posebno za svaku osobu prema mentalnim stanjima i emocijama koje osoba oseća, a ne prema fizičkim simptomima;
  • Neškodljivost – nemaju kontraindikacije za korišćenje, ni neželjenih dejstava, i kombinuju se sa svim metodama i tehnikama lečenja i samopomoći;
  • Bezbednost – mogu ih koristiti trudnice, mala deca, starije osobe i oboleli;
  • Efikasne su za životinje i biljke;
  • Komplementarna metoda – mogu poslužiti kao dodatna tehnika emotivne podrške u lečenju bolesti.

Kako bismo odabrali pravu kombinaciju Bahovih esencija za Vas, potrebno je da napravimo intervju, nakon čega ćete dobiti preporuku na koji način i koliko dugo ćete koristiti kombinaciju koju smo odabrali. Intervju sa Bahovim praktičarom, u trajanju od 60 minuta, dostupan je uživo ili online.